wie

Mijn naam is Simone Eenink. Voor ik naar de pabo ging zat ik op het gymnasium, studeerde ik Nederlands recht en criminologie en haalde ik een propedeuse op een opleiding voor tolk/vertaler Spaans. Die taal leerde ik tijdens een verblijf van drie en een half jaar in Spanje en Argentinië. In dezelfde periode deed ik ervaring op als privélerares Engels en Nederlands.

Na de pabo werkte ik met veel plezier als leerkracht en ICT-coördinator op een basisschool tot ik in 2010 het plan opvatte om in het centrum van Dordrecht een eigen praktijk te beginnen. Ik wilde les gaan geven aan kinderen en jongeren die net iets meer rust en pedagogisch-didactische aandacht nodig hebben om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Niet lang daarna heb ik mij officieel gevestigd en ben ik gaan werken op Eénhoog-achter, dat overgenomen is door mijn dochter.

Inmiddels heb ik bijna vijftien jaar ervaring met het buitenschools begeleiden van leerlingen met leerproblemen die voortkomen uit dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, hoogbegaafdheid, Nt2, faalangst en autisme.

‘Mijn werkzaamheden als docent hebben mij geleerd dat begeleiding op maat een leerling echt vooruit kan helpen’